Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Motorikbørnecentret Æblehuset

Motorikbørnecentret Æblehuset er en aldersintegreret institution for børn i alderen 0-6 år. Børnene er delt i to grupper, en småbørnsgruppe og en børnehavegruppe. Vi er normeret til 35 børnehavebørn og 12 småbørn.

Æblehuset ligger i en lille landsby med både fritidscenter, sportsplads, skov og andre grønne områder. Vores institution, der har til huse i en tidligere skole, er indrettet med et stort motorikrum, to store grupperum, et stort køkkenalrum samt flere små rum med bl.a. dukkekrog og boldrum. Udenfor har vi to dejlige legepladser, en mindre til småbørnene og en stor til børnehavebørnene. Ved siden af børnehaven ligger skoven og fritidscenteret. Vi har desuden en 8 personers bus til rådighed hver anden måned, som vi benytter til at tage på tur i skov og ved vand.

Som motorikbørnecenter arbejder vi målrettet med motorik, krop, sanser og bevægelse og har i huset ansat tre motorikvejledere og en motorikassistent.

Da vi er en mindre institution, kender alle børn og voksne hinanden, dette skaber nærvær og fællesskab på tværs af grupperne. Vi vægter samarbedet med forældrene højt da børnenes trivsel og udvikling er et fælles ansvar. 
Vores kerneopgave er: At nærværende voksne skaber rammer for det enkelte barns trivsel, udvikling og dannelse.

Motorikbørnecentret Æblehuset 
Algade 55A
Frifelt
6780 Skærbæk  
Tlf.: 74 92 87 18 

simcar@toender.dk

Se også vores facebookside: https://www.facebook.com/motorikboernecentret.aeblehuset