Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Brøns Rejsby børnehave

Brøns Rejsby Børnehave er en del af område Skærbæk og vi ligger i den nordlige del af området. 

Brøns Rejsby Børnehave er en aldersintegreret filial normeret til
40 børnehavebørn og 15 småbørn. 
I øjeblikket har vi 15 småbørn og 25 børnehavebørn.
Småbørnsgruppen har deres egen afdeling og egen legeplads. 

I Brøns Rejsby Børnehave vægter vi leg og læringen i naturen højt. Vi er omgivet af masser af skøn natur og slår dette ikke til, så har vi en bus som kan kører os hvorhen vi vil. Vi har også 3 ladcykler som også bruges for at komme på tur ud i det blå. 
Herudover har vi et godt samarbejde med byens spejdere, som har stillet deres klubhus til rådighed, som ligger midt inde i en skov
 
Vi ser værdien i at arbejde i mindre grupper, at give børnene mulighed for fordybelse har en meget høj prioritering hos os.  Vi har lige sat fokus på, at opbygge en mere visuel struktur i vores hverdagen. Vores overbevisning er, at det giver børnene mulighed for større forudsigelighed i deres hverdag og mere medbestemmelse. Yderlig giver det forældrene en mulighed for at se hvilken gruppe deres barn skal være i den pågældende dag. 

Vores pædagogik tager selvfølgelig udgangspunkt i den nye styrkede pædagogiske læreplans temaer og målsætninger om trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi arbejder systematisk med at skabe gode og tryghedsskabende overgange for barnet, når det flytter fra gruppe til gruppe. Vi har også aktiviteter på tværs af grupperne, det giver meget læring fx i forhold til at de store børn kan hjælpe de små samt de yngste børn kan se de store børn som rollemodel. Børn kan nemlig noget i forhold til børn – som vi voksne ikke kan. 

Når vi danner de forskellige børnegrupper forsøger vi at tage hensyn til det enkelte barns legerelationer, behov samt de ønsker der kan være aktuelle.

Vi er i gang med en større renovering af legepladsen og vores udeområde. 


Brøns Rejsby Børnehave 
Højbjergsvej 12 Brøns 
6780 Skærbæk
Tlf: 74753345/ 51680106
sni@toender.dk

Se også vores facebookside:  https://www.facebook.com/bronsrejsbybh/