Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Nyskoven

Specialbørnehaven Nyskoven 

Nyskoven er et specialtilbud, som børnene bliver visiteret til. Nyskoven har en normering på 10 pladser til børn i alderen fra 0-6 år. Der er tilknyttet 4 pædagoger, en pædagogisk assistent, en fysioterapeut, samt en daglig pædagogisk leder. Børnene er fordelt på to stuer. 
Nyskoven har til huse i Døstrup, som er en lille landsby. I Døstrup er der også et alment dagtilbud, som vi har et godt samarbejde med. Vi gør jævnligt brug af muligheder for at besøge de lokale virksomheder. Vi går og cykler i lokalområdet og bruger naturen og de skiftende årstider i pædagogisk praksis. 

Nyskovens fysiske rammer er implicit store og små rum. Udenfor har vi en stor og en lille legeplads, samt har vi adgang til skov, der ligger i forbindelse med legepladserne. 

I Nyskoven arbejder vi struktureret, med en genkendelig hverdag, som børnene kan navigere i. Pædagogisk praksis har afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, og der bliver planlagt aktiviteter, læring og andre tiltag, der har afsæt i det enkelte barns behov. 
Vi har tæt samarbejde med PPR. Der kommer en tale/høre konsulent i Nyskoven en gang ugentligt og arbejder med børnene, samt sparrer med personalet. Derudover er der tilknyttet en psykolog, som udarbejder nødvendige tests og ellers kan kontaktes når behovet opstår. Hvis der er brug for sparring med andre faggrupper fra PPR, er det også muligt. 
Vi vægter forældresamarbejdet højt. Vi er daglig i kontakt med alle forældre. Enten ved børnenes ankomst eller afhentning, eller via Aula og telefon. Der bliver afholdt statusmøder hvert halve år, omkring alle børn. Her deltager barnets forældre, en pædagog, fysioterapeut og leder fra Nyskoven, samt de eksterne fagpersoner der arbejder med barnet.  

Specialbørnehaven Nyskoven
Vinumvej 16-18
6780 Skærbæk
Tlf: 74754901
sd2@toender.dk