Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Spiren

Spiren startede i 1987 som fritidshjem. Dengang hed den Melbo. I 1992 blev den til en aldersintegreret daginstitution for skolebørn og børnehavebørn.
I 1994 blev den børnehave med plads til 40 børn i alderen 3-6 år. I 2006 fusionerede vi med Skærbæk børnehave og byggede til.
Melbo blev omdøbt til Spiren og normeret til 66 børn fordelt på 3 stuer.
2013 blev der etableret et midlertidigt hus på legepladsen, hvor de ældste børn nu skulle gå i Spirevippen.
De blev så i 2020flyttet ind i den forhenværende børnetandpleje.
Spiren er nu normeret til 89 børn fordelt på 5 stuer.


Spiren har en stor legeplads med mulighed for motorisk udfoldelse. Der er et overdækket bålsted og en scene, hvor børnene kan optræde.
Vi kan gøre brug af områdets fællesbusser, så der er mulighed for at komme til stranden eller i skoven.
Vi gør brug af nærområdet, hvor der er legepladser, boldrum, gymnastiksal og bibliotek, og i vinterhalvåret går i på skift i svømmehallen. 
I løbet af året er der forskellige arrangementer, hvor vi byder ind til f.eks. sommerfest, bedsteforældredag, eller påskeløb, som foregår i vores kolonihave.
Kolonihaven ligger op af en skov, og i hver uge tager en lille gruppe børn derop, hvor naturen udforskes, og der kan laves bål. 

Vi mener, det er værdifuldt for barnet at blive set af de voksne, når det møder i børnehaven, og det oplever at høre til, og være en del af fællesskabet.
Dagsrytmen skal være forudsigelig, og børnene skal være omgivet af omsorgsfulde nærværende voksne, der forstår og accepterer børnenes følelser. 

Personalet observerer og reflekterer over den daglige praksis, og er parate til at ændre på indretningen for at tilgodese børnenes interesser og behov.

Legen vægtes højt. Det sjove og sociale samvær, fælles oplevelser, kreative udfoldelser og spontanitet.

For at skabe en god sammenhæng mellem hjem og institution er det vigtigt at forældrene føler sig velkomne i Spiren, og møder et interesseret personale der har tid til en uformel snak. 
For at støtte barnet i sin udvikling og trivsel er det vigtigt med et samarbejde mellem forældre og institution.

Spiren
Melbyvej 7
6780 Skærbæk
Tlf: 74752533
tgm@toender.dk